Νέα – Ανακοινώσεις

Έντυπο & Υλικό

Διαδικασία απόκτησης άυλης Ψηφιακής Υπογραφής

Οδηγίες για την εγγραφή στην Εθνική Πύλη Ermis

Δείτε τις οδηγίες για την εγγραφή στην Εθνική Πύλη Ermis

Οδηγίες αίτησης – απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής σε εντεταλμένο γραφείο

Δείτε τις οδηγίες για τη διαδικασία αίτησης Ψηφιακής Υπογραφής

Οδηγίες για την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής

Δείτε τις οδηγίες χρήσης για την απόκτηση της Ψηφιακής Υπογραφής στη σελίδα https://ypae.uhc.gr