Υποβολή Αίτησης

Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα της ΚΕΕΕ και σε ειδική φόρμα υποβάλει την αίτησή του για την απόκτηση της ΨΥ. Ακόμη η ιστοσελίδα τον ενημερώνει, ότι πρέπει να κάνει εγγραφή και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΡΜΗΣ, με σχετικές οδηγίες.

Έλεγχος από την υπηρεσία

Ο υπάλληλος του Επιμελητηρίου ενημερώνεται για την αίτηση του ενδιαφερόμενου και ελέγχει:

  • Αν είναι μέλος του Επιμελητηρίου
  • Αν είναι ταμιακά ενήμερος
Aν υπάρχουν ταμειακές εκκρεμότητες, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα σχετική ενημέρωση προς διεκπεραίωση

Αυτόματο μήνυμα για την πληρωμή

Αν οι έλεγχοι είναι επιτυχημένοι, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα με:

  • Την ταυτότητα πληρωμής (ΗΚΠ)
  • Το κόστος απόκτησης της ΨΥ και
  • τον ενημερώνει, ότι με επόμενο μήνυμα θα κληθεί στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του και την ενεργοποίηση της ΨΥ.

Αυτόματο μήνυμα για την προσέλευση στο Επιμελητήριο

Με την εισαγωγή των πληρωμών απο το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ, αλλάζει το status της αίτησης σε "πληρώθηκε" και το σύστημα αποστέλλει αυτόματα στον ενδιαφερόμενο μήνυμα, να προσέλθει στο Επιμελητήριο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του και την ενεργοποίηση της ΨΥ.

Ταυτοποίηση των στοιχείων του και ενεργοποίηση της ΨΥ

Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Επιμελητήριο, ο αρμόδιος υπάλληλος:

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ

  • Ταυτοποιεί με την ταυτότητά του, τα στοιχεία του, με αυτά της εγγραφής του στο site του ΕΡΜΗΣ.
  • Πρωτοκολλεί την αίτηση απόκτησης ΨΥ,
  • Σαρώνει και αποθηκεύει στην εφαρμογή, την υπογεγραμμένη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και την φωτοτυπία της ταυτότητάς του

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η ενεργοποίηση της ΨΥ πρέπει να γίνει αποκλειστικά από τον κάτοχο της ΨΥ για προφανείς λόγους ασφάλειας και μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Στο γραφείο του ενδιαφερόμενου με ειδικές γραπτές οδηγίες.
  • Στο Επιμελητήριο με την βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου, από ειδική θέση εργασίας.